*Διατίθεται και με αναστολέα ουρεάσης

win-win λιπασμα

Το WIN WIN 36-16-0 είναι ένα σύμμεικτο πυκνό κοκκώδες λίπασμα.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαντικές μονάδες (52 συνολικά) απαιτούνται λιγότερα κιλά ανά στρέμμα κατά την εφαρμογή του.

Το κέρδος για τον τελικό χρήστη είναι πολλαπλό καθώς κερδίζει:

  • Από το μεταφορικό κόστος του προϊόντος.
  • Από το κόστος της εφαρμογής του.
  • Από το κόστος ανά στρέμμα σε σύγκριση με άλλα λιπάσματα με λιγότερες λιπαντικές μονάδες.

Η μορφή του αζώτου που περιέχει (ουρική και αμμωνιακή)του δίνουν μεγαλύτερη διάρκεια και το καθιστούν πιο ανθεκτικό στην έκπλυση.

Επίσης, σημαντικός παράγοντας είναι η μεγάλη διαλυτότητα του φωσφόρου (96% υδατοδιαλυτός) συγκριτικά με άλλα

προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Δοσολογία εφαρμογής:

  • Σιτηρά : 15-20 kg / στρέμμα
  • Βαμβάκι: 15-25 kg / στρέμμα
  • Καλαμπόκι: 50-70 kg / στρέμμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

win-win λιπασμα
Άζωτο (Ν) - 100% Υδατοδιαλυτό
36%
Ουρικό άζωτο
89.9%
Αμμωνιακό άζωτο
10.1%
Φώσφορος (P2O5) - Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο - 100% | Υδατοδιαλυτός - 96%
16%
Ολικό Θείο (SO3)
2%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι και ακολουθεί ενσωμάτωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρούνται σε περιβάλλον ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες σάκοι θα πρέπει να σφραγίζονται καλά.
Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και ζώα.