Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

*Διατίθεται και με αναστολέα ουρεάσης

neogran

√ Σύνθετο (σύμπλοκο) κοκκώδες λίπασμα με Βόριο.
√ Κατάλληλο για την βασική λίπανση καλλιεργειών όπως ελαιοκράμβη, ηλίανθος, ελαιόδεντρα, βαμβάκι κ.α.
√ Η άριστη αναλογία των μακροστοιχείων (Ν,Ρ,Κ) και η παρουσία Βορίου εξασφαλίζει την διαθεσιμότητά τους στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης και συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη των καλλιεργειών.
√ Γιατί η αειφορική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι μέλημα όλων μας.
√ Με τη σιγουριά της ΖΙΚΟ Α.Ε.


Η ελλιπής βασική λίπανση οδηγεί σε απώλεια παραγωγής και σε υποβάθμιση του φυτικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από μεταγενέστερες λιπαντικές εφαρμογές ή άλλες καλλιεργητικές εργασίες.

Ολικό Άζωτο (Ν) - 100% Υδατοδιαλυτό
20%
Αμμωνιακό
59%
Ουρικό
41%
Φώσφορος (P2O5) - 93% Υδατοδιαλυτό | 100% Διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό οξύ
8%
Κάλιο (Κ2Ο) - 100% Υδατοδιαλυτό
10%
Βόριο (Β)
Web Designer 0.3%
Ολικό Θείο (SO3)
30%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ελαιοκράμβη 20-30κιλά /στρέμμα
Ηλίανθος 20-30 κιλά/στρέμμα
Βαμβάκι 30-40 κιλά /στρέμμα
Ελαιόδεντρα 0,5-3 κιλά/δέντρο ανάλογα με την ηλικία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρούνται σε περιβάλλον ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες σάκοι θα πρέπει να σφραγίζονται καλά.
Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και ζώα.