Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

dot-corn fertilizer

Το Dot Corn 30-10-5+ Zn είναι ένα σύμμεικτο πυκνό κοκκώδες λίπασμα για την καλλιέργεια του καλαμποκιού.

Οι θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας του καλαμποκιού είναι σημαντικές. Στη βασική λίπανση χρειάζεται το 50% του αζώτου (Ν), ενώ προσθέτουμε το 100% του φωσφόρου (P) και του καλίου (K). Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η προφυτρωτική προσθήκη Zn, καθώς η εμφάνιση τροφοπενιών ψευδαργύρου είναι συχνό φαινόμενο.

Χάρη στην αναλογία του σε λιπαντικές μονάδες, καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες της βασικής λίπανσης της καλλιέργειας του καλαμποκιού.

Η ουρική και αμμωνιακή μορφή του αζώτου (Ν) που περιέχει, το καθιστούν ανθεκτικό στην έκπλυση και συνεπώς αυξάνεται η διαθεσιμότητά του στα φυτά.

Προτεινόμενη δοσολογία λίπανσης :

Για καρπό: 50-60 kg/στρέμμα

Για ενσίρωση: 40-60 kg/στρέμμα

ΣΥΝΘΕΣΗ

dot-corn fertilizer
Άζωτο (Ν) - 100% Υδατοδιαλυτό
30%
Αμμωνιακό Άζωτο
22.7%
Ουρικό Άζωτο
77.3%
Φώσφορος (P2O5) - 93% Υδατοδιαλυτό | 100% Διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό οξύ
10%
Κάλιο (Κ2Ο) - 100% Υδατοδιαλυτό
5%
Ψευδάργυρος (Zn)
Web Designer 0.2%
Ολικό Θείο (SO3)
14.7%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι και ακολουθεί ενσωμάτωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρούνται σε περιβάλλον ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες σάκοι θα πρέπει να σφραγίζονται καλά.
Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και ζώα.