Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

*Διατίθεται και με αναστολέα ουρεάσης

Planterra

Σύνθεση – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το PLANTERRA 12-12-17+2MgO+TE είναι ένα σύνθετο κοκκώδες λίπασμα με μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία, κατάλληλο για την θρέψη πλήθους καλλιεργειών.

Τα τρία βασικά θρεπτικά στοιχεία και η προσθήκη μαγνησίου και ιχνοστοιχείων διασφαλίζουν την διαθεσιμότητά τους σε όλα τα βλαστικά στάδια της ανάπτυξης των φυτών.

Το άζωτο (Ν) αποτελεί συστατικό των αμινοξέων και προάγει την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος του φυτού.

Ο φώσφορος (P2O5) βοηθάει στην καλή ριζοβολία και ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Το κάλιο (Κ2Ο) βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και την αντοχή στις μετασυλλεκτικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε καταστάσεις στρες.

Το μαγνήσιο (ΜgO) αποτελεί συστατικό της χλωροφύλλης συνεπώς συμμετέχει ενεργά στην φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού ενώ παράλληλα βοηθάει και στην ισορροπία διαθεσιμότητας των ίδιων των θρεπτικών συστατικών.

Τα ιχνοστοιχεία κατά περίπτωση αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη των διαφόρων καλλιεργειών και συνεπώς η διαθεσιμότητά τους κρίνεται απαραίτητη.

ΣΥΝΘΕΣΗ

planterra
Ολικό Άζωτο (Ν) - 100% Υδατοδιαλυτό
12%
Αμμωνιακό
77.2%
Ουρικό
22.8%
Φώσφορος (P2O5) - 93% Υδατοδιαλυτό | 100% Διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό οξύ
12%
Κάλιο (Κ2Ο) - 100% Υδατοδιαλυτό
17%
Μαγνήσιο (ΜgO) - 100% Υδατοδιαλυτό
Web Designer 2%
Ολικό Θείο (SO3)
25.8%

+ Ιχνοστοιχεία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οπωροφόρα δέντρα : 0,5 – 3kg/δέντρο

Λαχανικά-Κηπευτικά: 40-80 kg /στρ

Αμπέλι: 80-100 kg /στρ

Λοιπές καλλιέργειες: 50-100 kg /στρ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρούνται σε περιβάλλον ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες σάκοι θα πρέπει να σφραγίζονται καλά.
Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και ζώα.