Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

PLANTLEAF

plantleaf

Τα λιπάσματα PLANTLEAF είναι ειδικά για διαφυλλική εφαρμογή ( με ψεκασμό) ή μέσω συστημάτων άρδευσης , φτωχά σε χλώριο για καλλιέργειες ευαίσθητες σε αυτό.

Η υψηλή περιεκτικότητα τους σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία τα καθιστά αποφασιστικό παράγοντα για την αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας παραγωγής.

Περιέχουν άμεσα αφομοιώσιμες μορφές μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων.

Με αυτόν τον τρόπο :

  • Ικανοποιούμε τις θρεπτικές ανάγκες των καλλιεργειών την περίοδο αιχμής.

  • Προλαβαίνουμε τροφοπενίες και διατηρούμε τα φυτά σε υγιή κατάσταση

  • Αυξάνουμε την ποσότητα και βελτιώνουμε την ποιότητα παραγωγής

  • Ενισχύουμε την αντοχή των των φυτών σε ενδεχόμενη προσβολή από εχθρούς και ασθένειες

Τα PLANTLEAF συνδυάζονται με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα . Δεν πρέπει να συνδυάζονται με πολτούς και ασβεστούχα ή αλκαλικά σκευάσματα.

Να προστίθενται τελευταία στο ψεκαστικό διάλυμα.

Να αποφεύγονται διαφυλλικοί ψεκασμοί κατά τις θερμές ώρες καθώς και όταν τα φυτά βρίσκονται σε πλήρη άνθηση.

Τα λιπάσματα PLANTLEAF κυκλοφορούν σε διάφορους τύπους έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους

Διατίθεται στους εξής τύπους:

PLANTLEAF

AZΩΤΟ-Ν

Αμμωνιακό Νιτρικό Ουρεικό

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

(P2O5)%

ΚΑΛΙΟ

2Ο)%

20-20-20+ΙΧΝ

19,7

28,3

52,1

20

20

12-48-8+ΙΧΝ

83.6

18.8

48

8

15-30-15+ ΙΧΝ

56,4

28.3

15.3

30

15

10-10-30+ΙΧΝ

44.7

55.3

10

30

30-10-10+ΙΧΝ

14.6

9.4

76

10

10

plantleaf-back

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για διαφυλλική εφαρμογή : 1,5-2kgr στα 1000lt νερού.

Για εφαρμογή στο έδαφος : 2-5kgr το στρέμμα .

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρούνται σε περιβάλλον ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες σάκοι θα πρέπει να σφραγίζονται καλά.
Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και ζώα.