*Διατίθεται και με αναστολέα ουρεάσης

eleones ziko

Το λίπασμα ELAIONES είναι ειδικό για την ελιά. Ο τύπος του , 22-5-11 + 2MgO + 0,3B έχει την καλύτερη σχέση Αζώτου – Φωσφόρου – Καλίου για τις απαιτήσεις του ελαιώνα σας καθώς επίσης και τα δύο πιο σπουδαία και απαραίτητα δευτερεύοντα στοιχεία για την ελιά.
Το Βόριο που είναι απαραίτητο για την μεγαλύτερη καρπόδεση και το Μαγνήσιο που είναι απαραίτητο για το μεγαλύτερο μέγεθος καρπών.
Το αυξημένο Άζωτο τους είναι σε Ουρική και Αμμωνιακή μορφή , δεν ξεπλένεται από το έδαφος και βοηθάει στην ανάπτυξη νέων βλαστών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

eleones granules
Ολικό Άζωτο (Ν) - 100% Υδατοδιαλυτό
22%
Αμμωνιακό
33.4%
Ουρικό
66.6%
Φώσφορος (P2O5) - 93% Υδατοδιαλυτό | 100% Διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό οξύ
5%
Κάλιο (Κ2Ο) - 100% Υδατοδιαλυτό
11%
Βόριο (Β)
Web Designer 0.3%
Μαγνήσιο (ΜgO) - 100% Υδατοδιαλυτό
Web Designer 2%
Ολικό Θείο (SO3)
22.7%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προτείνουμε την εφαρμογή του από το τέλος του χειμώνα έως τις αρχές της άνοιξης με
προσθήκη 2-3 κιλών λιπάσματος δια μεγάλα δένδρα ή 1 κιλό για μικρά δένδρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρούνται σε περιβάλλον ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες σάκοι θα πρέπει να σφραγίζονται καλά.
Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και ζώα.