Υγρά χηλικά ιχνοστοιχεία για διαφυλλικές εφαρμογές, κατάλληλα για την πρόληψη και θεραπεία των αντίστοιχων τροφοπενιών.

MICREL Zn

Micrel-ΖΝ

7% Zn – EDTA + 6% N αμιδικό.

MICREL B

Micrel-Β

7,5% B + 6% N αμιδικό

MICREL Mix

Micrel-ΜΙΧ

1% MgO, 1% Ca, 0,5% Zn, 0,5% Mn, 0,5% Fe, 0,1% B, 0,05% Co, 0,01% Mo