Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

Βασίζονται στην χημεία των χηλικών η οποία παρέχει μια πηγή υψηλής σταθερότητας και βιοδιαθεσιμότητας ιχνοστοιχείων.

Εφαρμόζονται ταυτόχρονα με ένα μεγάλο εύρος ζιζανιοκτόνων, μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων και άλλων προϊόντων φυτοπροστασίας και ιδιαίτερα όταν παρατηρείται έλλειψη συγκεκριμένων ιχνοστοιχείων

Μπορούν να συνδυαστούν με τα κρυσταλλικά ή υγρά λιπάσματα PLANTLEAF – TERRA STAR – PLANTERRA.

ΖΙΚΟ BORON 20% 1kg

Boron

ΖΙΚΟMIXTURE
3,35%- Fe, 1,7%- Mn, 1,7% Cu, 0,875% B, 0,6% Zn, 0,023%Mo 25kg

ZIKO-MIXTURE

Χηλικός Σίδηρος

Χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της χλώρωσης με εφαρμογή από το έδαφος. Η άμεση και η απόλυτη διαλυτότητα καθώς και η ταχύτητα δράσης,  καθιστούν τα προϊόντα πρωτοπόρα στην ταχύτητα δράσης και θεραπείας της χλώρωσης σιδήρου.

ΖΙΚΟFER POWER 6
 (6% Fe - EDDHA) 1kg 

zikofer

ΖΙΚΟFER 6 POWER K
(6% Fe - EDDHSA) 5kg

zikofer 6 power k