Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

σιταρι
  • Στο σκληρό σιτάρι η βασική λίπανση γίνεται συνήθως το φθινόπωρο με άζωτο, φώσφορο και όπου χρειαστεί κάλιο και αποτελεί προϋπόθεση για την καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας, την ανάπτυξη των βλαστικών οργάνων και των καταβολών των άνθεων. Στην βασική λίπανση εφαρμόζουμε όλες τις απαιτούμενες μονάδες φωσφόρου.

Η επιφανειακή λίπανση γίνεται την άνοιξη που παρατηρείται μέγιστη ανάγκη της καλλιέργειας σε άζωτο, όπου πέρα από την αύξηση της παραγωγής στο σκληρό σιτάρι παίζει σημαντικό ρόλο και στην βελτίωση της ποιότητας του σπόρου.

  • Στο μαλακό σιτάρι η βασική λίπανση γίνεται συνήθως το φθινόπωρο με άζωτο, φώσφορο και όπου χρειαστεί κάλιο και αποτελεί προϋπόθεση για την καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας, την ανάπτυξη των βλαστικών οργάνων και των καταβολών των άνθεων. Στην βασική λίπανση εφαρμόζουμε όλες τις απαιτούμενες μονάδες φωσφόρου.

Η επιφανειακή λίπανση γίνεται την άνοιξη που παρατηρείται μέγιστη ανάγκη της καλλιέργειας σε άζωτο που βοηθάει στην αυξημένη περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη.

ΠΡΟΤEΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ:

Βασική λίπανση:

Επιφανειακή λίπανση: