ρυζι

Για να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις του ρυζιού και να βελτιώσετε την υγεία του εδάφους, συνιστάται να ακολουθείτε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα λίπανσης που περιλαμβάνει NPK λίπασμα πλούσιο σε άζωτο είτε αμμωνιακό, είτε ουρικό καθώς επίσης φώσφορος και κάλιο, που μπορούν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η εφαρμογή λιπασμάτων τη σωστή στιγμή και στις σωστές ποσότητες, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία ρυζιού, τον τύπο του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες. Η τακτική εξέταση του εδάφους μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε θρεπτικά και ιχνοστοιχεία καθώς για το ρύζι πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του έχει και ο ψευδάργυρος γι αυτό στην νέα σειρά PICTOR PRO θα βρείτε ειδικούς τύπους για το ρύζι που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα το πρόγραμμα λίπανσης.

ΠΡΟΤEΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ:

Βασική λίπανση:

Επιφανειακή λίπανση: