Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

barley

Στο κριθάρι η βασική λίπανση γίνεται συνήθως το φθινόπωρο με άζωτο, φώσφορο και σε όποια εδάφη χρειάζεται με κάλιο.
Εδώ εφαρμόζουμε το 30%-40% των συνολικών μονάδων του αζώτου που χρειάζεται η καλλιέργεια και όλες τις μονάδες φωσφόρου και καλίου όπου είναι απαραίτητο.


Η επιφανειακή λίπανση γίνεται κατά το στάδιο του αδελφώματος όπου έχουμε την μέγιστη ανάγκη της καλλιέργειας σε άζωτο.
Εξαίρεση αποτελεί το κριθάρι που πάει για βυνοποίηση που συνίσταται να αποφεύγεται η περίσσεια αζώτου, για να μην αυξάνεται η περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνες.

ΠΡΟΤEΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ:

Βασική λίπανση:

Επιφανειακή λίπανση: