Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

ζεολιθος

Φυσικό πορώδες ή ηφαιστιογενές υλικό με τεράστια ιοντοανταλλακτική ικανότητα καθιστώντας τον ένα εξωτερικό εδαφοβελτιωτικό, με χρήσεις στην γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία.