Ανόργανα Θειικά Άλατα:

  • Θειϊκός Χαλκός (σκόνη & πέτρα)*
  • Βόρακας (κοκκώδης & κρυσταλλικός)*
  • Θειϊκό Μαγνήσιο (κοκκώδης & κρυσταλλικό)*
  • Νιτρικό Μαγνήσιο
  • Νιτρικό Ασβέστιο
  • Χλωριούχο Ασβέστιο
  • Θειϊκό Μαγγάνιο (κοκκώδες & σκόνη)*
  • Θειϊκός Ψευδάργυρος (κοκκώδης & κρυσταλλικός)*
  • Θειϊκός Σίδηρος (κρυσταλλικός) *

* μπορεί να εφαρμοστεί στην οικολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς 2092/91 & 2381/94