Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

 • info@ziko.gr

 • +30 2310 799727

 • gr gb

Ανόργανα Θειικά Άλατα:

 • Θειϊκός Χαλκός (σκόνη & πέτρα)*
 • Βόρακας (κοκκώδης & κρυσταλλικός)*
 • Θειϊκό Μαγνήσιο (κοκκώδης & κρυσταλλικό)*
 • Νιτρικό Μαγνήσιο
 • Νιτρικό Ασβέστιο
 • Χλωριούχο Ασβέστιο
 • Θειϊκό Μαγγάνιο (κοκκώδες & σκόνη)*
 • Θειϊκός Ψευδάργυρος (κοκκώδης & κρυσταλλικός)*
 • Θειϊκός Σίδηρος (κρυσταλλικός) *

* μπορεί να εφαρμοστεί στην οικολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς 2092/91 & 2381/94